search
location_on
apps
nợ lương, việc làm tiếng nhật, phỏng vấn, công ty, lương
nợ lương, việc làm tiếng nhật, phỏng vấn, công ty, lương
location_on Vũng Tàu apps Quản lý
VŨNG TÀU TRƯỞNG PHÒNG TỔNG VỤ
LƯƠNG $1500 - $2000
Job Description:
1. Tham gia thiết lập kế hoạch và điều phối các thủ tục và hệ thống hành chính và tiêu chuẩn hóa các quy trình.
2. Tham gia thiết lập và quản lý chặt chẽ dự toán hàng năm, kèm báo cáo thực tích thực hiện hàng tháng.
3. Hỗ trợ quản lý và giám sát việc thực hiện Nội quy – quy chế văn hoá Công ty.
4. Liên hệ với các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện các hoạt động hành chính của công ty như: Giấy CNĐK đầu
tư, giấy phép đăng ký kinh doanh, Giấy phép về môi trường…
5. Quản lý các hoạt động An toàn-Sức khỏe-Môi trường (HSE)
6. Lập kế hoạch và tổ chức các cuộc họp, tổ chức sự kiện của công ty.
7. Hỗ trợ công việc Tuyển Dụng- Đào tạo nhân viên.
8. Thông- biên phiên dịch Tiếng Nhật – Tiếng Việt.
9. Và các công việc liên quan tới nghiệp vụ Hành chính – Tổng vụ theo yêu cầu cấp trên.

 Required Skill:
- Từ 03~ 05 năm kinh nghiệm ADMIN MANAGER
- Tiếng Nhật N2+ trở lên
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV để được hỗ trợ chi tiết nha
Email: uyenthk@iconic-intl.com
Tel: (84) 38 215 122 (Etx: 40)
 
—————————————————————
PIKANE CỘNG ĐỒNG NHÂN SỰ TIẾNG NHẬT Ở VIỆT NAM
Email: (Hỗ trợ, tư vấn) VJP.hotro@gmail.com
Phone: 0785.35.0785
Website: http://pikane.com/
Fanpage: www.facebook.com/japanese.job/