search
location_on
apps
nợ lương, việc làm tiếng nhật, phỏng vấn, công ty, lương
nợ lương, việc làm tiếng nhật, phỏng vấn, công ty, lương
location_on Hồ Chí Minh apps Trợ lý
TRỢ LÝ LƯƠNG HẤP DẪN 
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
通訳及び翻訳業務
契約書の作成
社内データの作成等
出張同行など(主にハノイ)
 
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
高い日本語力を持った人
通訳、翻訳経験がある人
ドンナイ省の工場まで自分で通える人
PCスキル必須(Ex Wo PP)
PHÚC LỢI
Lương ~1000$
LIÊN HỆ
vi.truong@iconic-intl.com
—————————————————————
PIKANE CỘNG ĐỒNG NHÂN SỰ TIẾNG NHẬT Ở VIỆT NAM
Email: (Hỗ trợ, tư vấn) VJP.hotro@gmail.com
Phone: 0785.35.0785
Website: http://pikane.com/
Fanpage: www.facebook.com/japanese.job/