search
location_on
apps
nợ lương, việc làm tiếng nhật, phỏng vấn, công ty, lương
nợ lương, việc làm tiếng nhật, phỏng vấn, công ty, lương
location_on Hồ Chí Minh apps Phiên dịch
THƯ KÝ KIÊM BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT
給料$900 ~ 1100

日本人BOD・メンバーの通訳・翻訳サポート(会議、日常会話)

秘書業務

・署名関連業務(承認書類仕分け、書類内容解説・下調べ、ほか)

・スケジュール管理、出張関連サポート、その他BOD業務サポート全般

主に日本とのプロジェクトにおける、日本人ーベトナム人間の通訳・翻訳サポート

経営会議資料作成サポート

 YÊU CẦU:

使用言語:日本語(JPLT:N1、最低N2以上)、英語(アメリカ系のお客様の対応有り)

日系企業での就業経験が3年以上、日本留学経験なら尚良し。

Email: khanh.bui@iconic-intl.com
—————————————————————
PIKANE CỘNG ĐỒNG NHÂN SỰ TIẾNG NHẬT Ở VIỆT NAM
Email: (Hỗ trợ, tư vấn) VJP.hotro@gmail.com
Phone: 0785.35.0785
Website: http://pikane.com/
Fanpage: www.facebook.com/japanese.job/