search
location_on
apps
nợ lương, việc làm tiếng nhật, phỏng vấn, công ty, lương
nợ lương, việc làm tiếng nhật, phỏng vấn, công ty, lương
location_on Hồ Chí Minh apps Nhân viên văn phòng
NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG LƯƠNG HẤP DẪN
- Phiên dịch và họp với các kỹ sư Nhật Bản.

- Dịch song ngữ các tài liệu Việt - Nhật, Nhật - Việt
—————————————————————
PIKANE CỘNG ĐỒNG NHÂN SỰ TIẾNG NHẬT Ở VIỆT NAM
Email: (Hỗ trợ, tư vấn) VJP.hotro@gmail.com
Phone: 0785.35.0785
Website: http://pikane.com/
Fanpage: www.facebook.com/japanese.job/