search
location_on
apps
nợ lương, việc làm tiếng nhật, phỏng vấn, công ty, lương
nợ lương, việc làm tiếng nhật, phỏng vấn, công ty, lương
MẪU CV TIẾNG NHẬT
Vui lòng nhấn vào chữ tải về dưới đây để tải về Mẫu CV tiếng Nhật 
TẢI VỀ TẠI ĐÂY 

Mẫu CV tiếng Nhật đã điền sẵn thông tin tham khảo 
TẢI VỀ TẠI ĐÂY 
—————————————————————
PIKANE CỘNG ĐỒNG NHÂN SỰ TIẾNG NHẬT Ở VIỆT NAM
Email: (Hỗ trợ, tư vấn) VJP.hotro@gmail.com
Phone: 0785.35.0785
Website: http://pikane.com/
Fanpage: www.facebook.com/japanese.job/