search
location_on
apps
nợ lương, việc làm tiếng nhật, phỏng vấn, công ty, lương
nợ lương, việc làm tiếng nhật, phỏng vấn, công ty, lương

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Trang web này quy định các điều khoản sử dụng (sau đây gọi tắt là “Điều Khoản”) dành cho người sử dụng (sau đây gọi tắt là “bạn”) và ban quản trị website (sau đây gọi tắt là “chúng tôi”) khi sử dụng trang web đăng tin tuyển dụng PIKANE.com (sau đây gọi là “Website PIKANE”). Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Sử Dụng này trước khi truy nhập và sử dụng dịch vụ trên website. Nếu bạn không đồng ý với những thỏa thuận và điều kiện đưa ra từ PIKANE, xin vui lòng ngưng việc truy cập và sử dụng trang PIKANE. Nếu bạn truy cập hoặc sử dụng Website PIKANE thì xem như là bạn đã chấp nhận những điều khoản ràng buộc của PIKANE đưa ra. Điều Khoản này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 11 năm 2016. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản Điều Khoản này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email VJP.hotro@gmail.com.

1. Điều khoản chung:

- PIKANE là trang thông tin cho người tìm việc và nhà tuyển dụng. Chúng tôi không hoạt động về dịch vụ giới thiệu việc làm.

- Chúng tôi có quyền thay đổi tất cả các nội dung (bao gồm cả điều khoản sử dụng) trên Website PIKANE tại bất kì thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước cho người sử dụng.

- Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Điều Khoản này và hợp đồng của bạn với PIKANE, Điều Khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng.

- Những thuật ngữ Bạn và Người sử dụng được dùng ở đây đề cập đến tất cả những cá nhân hoặc những tổ chức truy cập vào trang web này với bất cứ lý do nào. 

2. Dịch vụ đăng tin, quảng cáo:

- Bạn có thể mua một hoặc nhiều dịch vụ có sẵn trong Danh sách Dịch vụ của PIKANE thông qua việc liên hệ trực tiếp đến các tư vấn viên của chúng tôi qua email VJP.hotro@gmail.com hoặc hộp thư chat hoặc số hotline.

Nếu dịch vụ bạn mua là Dịch vụ đăng tin/ đăng tin quảng cáo:

a. Vị trí đăng tuyển sẽ được đăng trên Website PIKANE hoặc trang facebook: www.facebook.com/japanese.job trong thời hạn thỏa thuận giữa chúng tôi và bạn kể từ ngày kích hoạt. Tiêu đề công việc không được thay đổi sau khi vị trí đăng tuyển đã được kích hoạt đăng trên Webiste PIKANE.

b. Mỗi vị trí đăng tuyển chỉ được bao gồm một tiêu đề đăng tuyển cùng một mô tả công việc và yêu cầu công việc. Và mỗi tin đăng trên trang facebook của chúng tôi cũng tương ứng với một vị trí đăng tuyển.

c. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong việc hoàn tiền chi phí đăng tin nếu bạn muốn ngưng đăng tin hoặc thay đổi nội dung tin đăng giữa chừng vì lí do chỉ liên quan đến phía bạn.

Nếu dịch vụ bạn mua là dịch vụ quảng cáo:

a. Sau khi có sự thống nhất nội dung hợp đồng quảng cáo giữa chúng tôi và bạn, quảng cáo sẽ được đăng trong thời hạn thỏa thuận giữa chúng tôi và bạn kể từ ngày kích hoạt.

b. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong việc hoàn tiền chi phí quảng cáo nếu bạn muốn ngưng quảng cáo hoặc thay đổi nội dung quảng cáo giữa chừng vì lí do chỉ liên quan đến phía bạn.

- Dịch vụ của PIKANE là dịch vụ trả trước (50% chi phí đặt cọc và 50% chi phí còn lại khi hoàn tất công việc hoặc 100% chi phí trước khi bắt đầu công việc) bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Phí Dịch vụ phải được thanh toán chậm nhất vào ngày thanh toán quy định trên đơn đặt hàng. Các dịch vụ đặt mua sẽ được kích hoạt theo thỏa thuận với bạn kể từ ngày bạn thanh toán phí dịch vụ.

- Nếu quá ngày thanh toán mà bạn vẫn chưa thực hiện thanh toán phí dịch vụ, thì chúng tôi có quyền tạm ngưng cung cấp dịch vụ cho đến khi việc thanh toán được thực hiện đầy đủ.

3. Điều khoản về sử dụng dịch vụ:

- Để có thể sử dụng các dịch vụ trên Website PIKANE, bạn cần phải đăng ký và cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định qua email để phục vụ cho việc liên lạc giữa bạn và Website PIKANE cũng như những người sử dụng khác sau này. Việc đăng ký này cũng đồng nghĩa là bạn đồng ý nhận các Thư thông báo, các thư điện tử hoặc các hình thức truyền thông khác về các sản phẩm và dịch vụ từ Website PIKANE. Bất cứ khi nào bạn không mong muốn nhận các thư điện tử này nữa, thì bạn hãy gửi mail đề nghị hủy gửi tin đến email:  pikane79@gmail.com.

- Các thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo quản và xử lý một cách bảo mật theo Chính Sách Bảo Mật của Website PIKANE.

- Bạn phải kích hoạt dịch vụ đã mua trong thời hạn sử dụng theo hợp đồng trong đơn hàng. Khi hết thời hạn sử dụng, bất kỳ dịch vụ đã mua nhưng chưa được kích hoạt sẽ không còn giá trị sử dụng.

- Trường hợp do lỗi cố ý của chúng tôi mà sau 10 ngày làm việc kể từ ngày bạn có thông báo nhắc nhở qua email về vi phạm nào đó mà chúng tôi vẫn chưa tiến hành khắc phục sai phạm này, chúng tôi sẽ hoàn trả cho bạn phí dịch vụ tương ứng với dịch vụ chưa sử dụng theo Đơn đặt hàng/Hợp đồng Dịch vụ mà chúng tôi không cung cấp theo đúng thỏa thuận giữa hai bên.

- Bạn không được gửi hoặc truyền tải các thông tin bất hợp pháp, vi phạm quy định pháp luật hiện hành.

- Bạn không được đăng quá 2 tin trên website có nội dung tương tự nhau.

- Website PIKANE chỉ duyệt đăng các tin có đầy đủ các thông tin cơ bản (địa điểm làm việc, mô tả công việc, yêu cầu công việc, địa chỉ liên hệ).

- Website PIKANE có quyền từ chối đăng các tin tuyển dụng không đầy đủ các thông tin cơ bản và sẽ gửi email thông báo việc hủy đăng cho chính email mà bạn đã đăng ký.

- PIKANE có quyền xóa bỏ thông tin tuyển dụng, khóa tài khoản (tạm thời hoặc vĩnh viễn) bất cứ lúc nào mà không phải báo trước hoặc bồi thường đối với các thông tin do người sử dụng cung cấp nếu thông tin đó vi phạm một trong các điều khoản sử dụng website hoặc quy định pháp luật hiện hành.

- Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kì bên thứ ba nào mà không nhận được sự đồng ý chấp nhận của bạn.

- Website PIKANE hoàn toàn không chịu trách nhiệm trong các trường hợp sau:

+ Khi bạn đăng tải các thông tin vi phạm tác quyền ảnh hưởng đến bên thứ ba.

+ Khi bạn tiết lộ thông tin đăng nhập cho một người sử dụng khác làm phát sinh các vấn đề mất dữ liệu tin đăng hay một vấn đề nào đó.

+ Khi bạn quyết định/thỏa thuận với bên thứ ba khi sử dụng website PIKANE phát sinh vấn đề mẫu thuẫn tranh chấp…

+  Khi bạn bị thiệt hại nào đó do việc sử dụng bất kì liên kết nào khác ngoài website PIKANE.

Bản thỏa thuận này sẽ được quản lý và thực thi theo Quy Định Pháp Luật. Bản thỏa thuận này dành riêng cho bạn và PIKANE, bạn không thể chuyển quyền và nghĩa vụ của bạn cho bất kỳ ai. Khi bạn truy cập và sử dụng dịch vụ từ PIKANE, mặc nhiên xem như bạn đã đồng ý và ràng buộc với điều khoản sử dụng này.