search
location_on
apps
nợ lương, việc làm tiếng nhật, phỏng vấn, công ty, lương
nợ lương, việc làm tiếng nhật, phỏng vấn, công ty, lương
ĐIỂM TIN VIỆC LÀM TIẾNG NHẬT NGÀY 25/03/2020
Điểm tin việc làm tiếng nhật nổi bật ngày 25/3/2020
https://www.youtube.com/watch?v=I44E3q16cbs&t=11s
—————————————————————
PIKANE CỘNG ĐỒNG NHÂN SỰ TIẾNG NHẬT Ở VIỆT NAM
Email: (Hỗ trợ, tư vấn) VJP.hotro@gmail.com
Phone: 0785.35.0785
Website: http://pikane.com/
Fanpage: www.facebook.com/japanese.job/