search
location_on
apps
nợ lương, việc làm tiếng nhật, phỏng vấn, công ty, lương
nợ lương, việc làm tiếng nhật, phỏng vấn, công ty, lương
ĐIỂM TIN VIỆC LÀM TIẾNG NHẬT NGÀY 24/03/2020

Điểm tin việc làm tiếng nhật nổi bật ngày 24//3/2020

https://www.youtube.com/watch?v=d1Z2OarlFjA
—————————————————————
PIKANE CỘNG ĐỒNG NHÂN SỰ TIẾNG NHẬT Ở VIỆT NAM
Email: (Hỗ trợ, tư vấn) VJP.hotro@gmail.com
Phone: 0785.35.0785
Website: http://pikane.com/
Fanpage: www.facebook.com/japanese.job/