search
location_on
apps
nợ lương, việc làm tiếng nhật, phỏng vấn, công ty, lương
nợ lương, việc làm tiếng nhật, phỏng vấn, công ty, lương
location_on Hồ Chí Minh apps Phiên dịch
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT
Lương: 18-25ml
TRÁCH NHIỆM:
 Công việc phiên dịch (Tiếng Việt và tiếng Nhật):
Trách nhiệm chính đối với nhân viên Nhật tại PV và nhân viên Nhật Bản từ Nhật Bản khi đi công tác
 Công việc hành chính:
- Hỗ trợ nhân viên người Nhật (làm nguyên liệu bằng tiếng Việt hoặc tiếng Nhật).
- Bố trí đi công tác, chuyển xe vv
- Sắp xếp visa của nhân viên Nhật Bản tại tập đoàn với nhân sự tại PV.
- Hỗ trợ nhân viên người Nhật trong trường hợp lưu trú tại Việt Nam (tìm căn hộ vv)

 YÊU CẦU
- Bằng cử nhân trở lên
- Kiểm tra năng lực tiếng Nhật: Trình độ 1 trở lên
- Hiểu về một công việc Phiên dịch viên
- Kinh nghiệm làm việc với tư cách Phiên dịch
NỘP ĐƠN!!!
Email: tuyendung@phanvu.com
—————————————————————
PIKANE CỘNG ĐỒNG NHÂN SỰ TIẾNG NHẬT Ở VIỆT NAM
Email: (Hỗ trợ, tư vấn) VJP.hotro@gmail.com
Phone: 0785.35.0785
Website: http://pikane.com/
Fanpage: www.facebook.com/japanese.job/