search
location_on
apps
nợ lương, việc làm tiếng nhật, phỏng vấn, công ty, lương
nợ lương, việc làm tiếng nhật, phỏng vấn, công ty, lương
location_on Hồ Chí Minh apps Phiên dịch
IT COMTOR BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Dịch các thông số kỹ thuật, thảo luận công việc qua các kênh chat, đề xuất, v.v. từ bộ phận phát triển CNTT (Nhật ⇔ Anh / Việt)
- Phiên dịch tại các cuộc họp của nhóm dự án và các cuộc họp in-house/external (Japanese ⇔Vietnamese)
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- 3+ years experienced as IT Communicator (with JLPT N2 or higher)
PHÚC LỢI
- Insurance for Full salary
- 13-month salary
- Bonus Annual project up to 2 months' salary
- Flexible working time
- Product company
- Modern technology.
- Attend project training before
- Training programs in Japanese, English, hot-trend technologies
- Have the stable career path (chance to develop to BrSE role)
- Health Care 24/7 package
- Special allowance for seniority employee, leader.
- Movies day, play football,company trip, …
LIÊN HỆ
Email: hr.japan.tokyo@gmail.com
phone: 0967741715
—————————————————————
PIKANE CỘNG ĐỒNG NHÂN SỰ TIẾNG NHẬT Ở VIỆT NAM
Email: (Hỗ trợ, tư vấn) VJP.hotro@gmail.com
Phone: 0785.35.0785
Website: http://pikane.com/
Fanpage: www.facebook.com/japanese.job/