search
location_on
apps
nợ lương, việc làm tiếng nhật, phỏng vấn, công ty, lương
nợ lương, việc làm tiếng nhật, phỏng vấn, công ty, lương
[TIẾNG NHẬT] TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH PHÁP LUẬT [PART 1]

Dành cho bà con nào dính đến "cán cân công lý" nè ^___^

Lời khuyên như mọi khi là bà con nên share về wall để lưu lại nha ^__^
Pháp luật 法律 ほ う り つ

Tội Phạm 犯罪 学 は ん ざ い が く

Luật sư 法 曹 ほ う そ う

Trạng sư 弁 護士 べ ん ご し

Tòa án 裁判 所 さ い ば ん し ょ

Tòa án tối cao 最高 裁判 所 さ い こ う さ い ば ん し ょ

Tòa thượng thẩm 高等 裁判 所 こ う と う さ い ば ん し ょ), viết tắt 高 裁 (こ う さ い)

Tòa án cấp huyện 地方 裁判 所 ち ほ う さ い ば ん し ょ), viết tắt 地 裁 (ち さ い)

Summary Court 簡易 裁判 所 か ん い さ い ば ん し ょ

Quyền con người 人 権 じ ん け ん

Luật hình sự (刑法けいほう)
Tội ác 犯罪 は ん ざ い

Tấn công 強迫 き ょ う は く

Âm mưu 陰謀 い ん ぼ う

Gian lận 詐欺 さ ぎ

Kẻ giết người 殺人 さ つ じ ん

Tội ngộ sát 故 殺 罪 こ さ つ ざ い

Ngộ sát 過失 致死 罪 か し つ ち し ざ い

Trái với lời thề 偽証 ぎ し ょ う

Quấy rối tình dục セ ク シ ャ ル ハ ラ ス メ ン ト

Hãm hiếp 強姦 ご う か ん

Trộm 盗 難 と う な ん

Sự ăn trộm hàng trong tiệm 万 引 き ま ん び き

Nghi ngờ 被疑 者 ひ ぎ し ゃ

Bắt giữ 逮捕 た い ほ

Tiền thế chân 保 釈 ほ し ゃ く

Trừng trị 罰 ば つ

Bản án tử hình 死刑 し け い

Tù chung thân 終身 刑 し ゅ う し ん け い

Tù lao động khổ sai tại 懲 役 ち ょ う え き

Phạt tù không ít lao động khổ sai 禁 固 き ん こ

Thời gian tập sự 保護 観 察 ほ ご か ん さ つ

Luật doanh nghiệp

-----

Được chia sẻ từ daytiengnhatban
#tiengnhatpikane

 
—————————————————————
PIKANE CỘNG ĐỒNG NHÂN SỰ TIẾNG NHẬT Ở VIỆT NAM
Email: (Hỗ trợ, tư vấn) VJP.hotro@gmail.com
Phone: 0785.35.0785
Website: http://pikane.com/
Fanpage: www.facebook.com/japanese.job/