search
location_on
apps
nợ lương, việc làm tiếng nhật, phỏng vấn, công ty, lương
nợ lương, việc làm tiếng nhật, phỏng vấn, công ty, lương
location_on Hồ Chí Minh apps Quản lý
TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ LƯƠNG CAO 
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Quản lý phòng HCNS
- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ.
- Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.
- Hỗ trợ ban giám đốc giải quyết các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự.
- Hỗ trợ việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty, về công tác đào tạo tuyển dụng trong công ty.
- Xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động.
- Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa ban giám đốc và Người lao động trong Công ty.
- Giám sát các hoạt động C&B, giải quyết chế độ cho người lao động
- Quản lý bảo vệ, đảm bảo an ninh, an toàn nhà máy.
- Báo cáo, đối ứng Audit khách hàng, tập đoàn.
- Đối ứng thanh tra, đánh giá của cơ quan, bộ ngành.
 
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Tiếng Nhật tương đương N2 trở lên.
- Ứng viên có kinh nghiệm quản lý hành chính nhân sự tại nhà máy sản xuất.
- Có tinh thần trách nhiệm, kỹ năng giải quyết vấn đề.
PHÚC LỢI
Lương: 30.000.000 VND
LIÊN HỆ
builan@iconic-intl.com
—————————————————————
PIKANE CỘNG ĐỒNG NHÂN SỰ TIẾNG NHẬT Ở VIỆT NAM
Email: (Hỗ trợ, tư vấn) VJP.hotro@gmail.com
Phone: 0785.35.0785
Website: http://pikane.com/
Fanpage: www.facebook.com/japanese.job/