search
location_on
apps
nợ lương, việc làm tiếng nhật, phỏng vấn, công ty, lương
nợ lương, việc làm tiếng nhật, phỏng vấn, công ty, lương
location_on Hồ Chí Minh apps Trợ lý
TRỢ LÝ KIÊM ADMIN LƯƠNG HẤP DẪN 
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
勤務地:7区
面接: 2回

1st: 簡単な翻訳などの筆記試験と面接

2nd: 少し難易度の高い翻訳、役員の面接
 
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
• 言語:(N1レベル/N2 advanced はOK です。)

• 漢字は得意です。

• 4年間日本語で勉強または仕事をするために使用されます。

• 経験:日本の本社に連絡し、ベトナム人スタッフに指導 デザイン図面で作業したい。

* その他:転職回数が多くない方
PHÚC LỢI
給与: 18 ~ 25 mil VND/ 商談
LIÊN HỆ
Eメール: quyenle.rcnhcm@gmail.com

電話: (+84) 989 653 904
—————————————————————
PIKANE CỘNG ĐỒNG NHÂN SỰ TIẾNG NHẬT Ở VIỆT NAM
Email: (Hỗ trợ, tư vấn) VJP.hotro@gmail.com
Phone: 0785.35.0785
Website: http://pikane.com/
Fanpage: www.facebook.com/japanese.job/