search
location_on
apps
location_on Hồ Chí Minh apps Nhân viên kinh doanh
[HCM] TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH TIẾNG NHẬT
Địa chỉ: Quan 1- HCM
Văn phòng đại diện Nhật Bản
Nội dung công việc:
- Tạo mối quan hệ với khách hàng người Nhật và người Việt về các dịch vụ của công ty
- Thảo luận về hoạt động bán hàng với đối tác người Việt, nhà cung cấp, phiện dịch tài liệu và thông dịch trong các cuộc họp
- Soạn thảo, lưu trữ các tài liệu kinh doanh: hơp đồng, hoá đơn…
- Hỗ trợ các công việc hành chính trong văn phòng.
- …
Lương: 700 usd
Yêu cầu:
- Kinh nghiệm kinh doanh/ đối ứng khách hàng
- Tính cách nghiệm túc, chủ động trong công việc
- Tiếng Nhật N2/ N3
Ứng tuyển: van.ha@kosaidovn.com
#pikanemnkinhdoanh
—————————————————————
PIKANE CỘNG ĐỒNG NHÂN SỰ TIẾNG NHẬT Ở VIỆT NAM
Email: (Hỗ trợ, tư vấn) VJP.hotro@gmail.com
Phone: 0785.35.0785