search
location_on
apps
location_on Hồ Chí Minh apps Phiên dịch
[HCM] TUYỂN BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT
Nội dung công việc:
- Biên dịch hồ sơ Nhật-Việt, Việt Nhật theo yêu cầu công ty.
- Kiểm tra hồ sơ dịch thuật theo yêu cầu.
Xem thêm chi tiết công việc và thông tin nhà tuyển dụng tại link sau :
http://pikane.com/bai-viet?post=20190531210702
#pikanemnphiendich
—————————————————————
PIKANE CỘNG ĐỒNG NHÂN SỰ TIẾNG NHẬT Ở VIỆT NAM
Email: (Hỗ trợ, tư vấn) VJP.hotro@gmail.com
Phone: 0785.35.0785