search
location_on
apps
quản lý, tiếng nhật, lương cao, lễ tân, hồ chí minh
location_on Hồ Chí Minh apps Kế toán
[HCM] TUYỂN KẾ TOÁN TRƯỞNG TIẾNG NHẬT N3
Công ty xây dựng của Nhật
Vị trí: Kế toán trưởng
Yêu cầu:
• Tiếng Nhật N3 trở lên
• Khoảng 30 tuổi (Nếu tiếng Nhật tốt thì ko yêu cầu tuổi)
• Bắt buộc có bằng kế toán trưởng
Mô tả công việc:
- Tổ chức hệ thống kế toán của công ty.
- Thiết lập và gửi các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo quy định công ty.
- Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của công ty.
- Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
Lương: 1000-1500 USD
Các bạn quan tâm vui lòng gửi CV về địa chỉ email:
huong@tg-vinaarks.com
#pikanemnketoan
—————————————————————
PIKANE CỘNG ĐỒNG NHÂN SỰ TIẾNG NHẬT Ở VIỆT NAM
Email: (Hỗ trợ, tư vấn) VJP.hotro@gmail.com
Phone: 0785.35.0785