search
location_on
apps
location_on Hồ Chí Minh apps Nhân viên kinh doanh
[HCM] TUYỂN TRỢ LÝ KINH DOANH TIẾNG NHẬT N2

Công ty kinh doanh, thương mai Nhật Bản
Qui mô văn phòng: 3 người
Nội dung công việc:
- Sắp xếp đặt lịch hẹn với khách hàng cùng Giám đốc người Nhật
- Thảo luận về hoạt động bán hàng với đối tác người Việt, nhà cung cấp, phiện dịch tài liệu và thông dịch trong các cuộc họp
- Soạn thảo, lưu trữ các tài liệu kinh doanh: hơp đồng, hoá đơn…
- Hỗ trợ các công việc hành chính trong văn phòng. Thanh toan chi phí.
- …
Lương: 700 usd
Yêu cầu:
- Kinh nghiệm tương tự
- Tiếng Nhật N2
- Bắt đầu đi làm được từ 01.11.2018
Ứng tuyển: van.ha@kosaidovn.com#pikanemntroly—————————————————————
PIKANE CỘNG ĐỒNG NHÂN SỰ TIẾNG NHẬT Ở VIỆT NAM
Email: (Hỗ trợ, tư vấn) VJP.hotro@gmail.com
Phone: 0785.35.0785