search
location_on
apps
location_on Hồ Chí Minh apps Quản lý
[HCM] TUYỂN QUẢN LÝ SẢN XUẤT MAY MẶC TIẾNG NHẬT N2

Nội dung yêu cầu công việc- Giám sát quá trình sản xuất, đảm bảo các line sản xuất đúng tiến độ giao hàng- Tiếng Nhật N2- Đi công tác Hà Nội. Ban đầu có thể 2 tuần/tháng. Sau đó khoảng 1 tuần/tháng-Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6- Nghỉ Thứ 7, CN, lễ theo luật VN- Có thể bắt đầu làm việc từ tháng 12 hoặc tháng 1- Địa điểm làm việc: Trung tâm Quận 1
Ace quan tâm hay có thắc mắc gì mail về 
info.fds_vietnam@f-ds.biz
#pikanemnquanly—————————————————————
PIKANE CỘNG ĐỒNG NHÂN SỰ TIẾNG NHẬT Ở VIỆT NAM
Email: (Hỗ trợ, tư vấn) VJP.hotro@gmail.com
Phone: 0785.35.0785