search
location_on
apps
location_on Hồ Chí Minh apps Khác
[HCM] TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING TIẾNG NHẬT N2
Địa điểm: Quận 1- HCM
Lương : 700-900 USD 
Công ty dịch vụ y tế 100% vốn Nhật Bản
Qui mô văn phòng: 3-5 người
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp đại học
- Tiếng Nhật- N2
- Có Kinh nghiệm trong các lĩnh vực marketing trợ lý, phiên dịch, quan hệ khách hàng
Nội dung công việc:
- Liên hệ contact với các trường đại học
- Hỗ trợ tổ chức các buổi, hội thảo, serminar giới thiệu về công ty
- Phiên dịch, chuẩn bị tài liệu cho chương trình marketing
- Trợ lý người Nhật
Ứng tuyển: van.ha@kosaidovn.com
#pikanemnkhac
—————————————————————
PIKANE CỘNG ĐỒNG NHÂN SỰ TIẾNG NHẬT Ở VIỆT NAM
Email: (Hỗ trợ, tư vấn) VJP.hotro@gmail.com
Phone: 0785.35.0785