search
location_on
apps
location_on Hồ Chí Minh apps Tổng vụ
[HCM] TUYỂN ADMIN TIẾNG NHẬT N3

Công ty sản xuất Nhật Bản Quận 3
- Yêu cầu: có kinh nghiệm làm việc 
Tiếng Nhật N3 
- Công việc: 
Nhiệm vụ chính
Quản lý hành chính 
• Chuẩn bị và quản lý các giấy tờ/hợp đồng liên quan bao gồm hợp đồng kinh doanh, báo giá, checklist, hóa đơn và các khoản thanh toán
• Quản lý và theo dõi quá trình thực hiện các điều khoản hợp đồng, tiến độ thanh toán và đơn đặt hàng
• Theo dõi và follow lịch trình công tác của các nhân viên Sales
• Cập nhật danh sách khách hàng và duy trì mối quan hệ với khách hàng.
• Truyền thông các phản hồi quan trọng từ khách hàng tới nội bộ liên quan
• Báo cáo với line manager người Nhật 
• Hỗ trợ hoạt động sales/ marketing khácỨng tuyển: nckimchau@gmail.com
#pikanemntongvu—————————————————————
PIKANE CỘNG ĐỒNG NHÂN SỰ TIẾNG NHẬT Ở VIỆT NAM
Email: (Hỗ trợ, tư vấn) VJP.hotro@gmail.com
Phone: 0785.35.0785