search
location_on
apps
[TIẾNG NHẬT] TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH PHÁP LUẬT [PART 1]

Dành cho bà con nào dính đến "cán cân công lý" nè ^___^
Lời khuyên như mọi khi là bà con nên share về wall để lưu lại nha ^__^
Pháp luật 法律 ほ う り つ
Tội Phạm 犯罪 学 は ん ざ い が く
Luật sư 法 曹 ほ う そ う
Trạng sư 弁 護士 べ ん ご し
Tòa án 裁判 所 さ い ば ん し ょ
Tòa án tối cao 最高 裁判 所 さ い こ う さ い ば ん し ょ
Tòa thượng thẩm 高等 裁判 所 こ う と う さ い ば ん し ょ), viết tắt 高 裁 (こ う さ い)
Tòa án cấp huyện 地方 裁判 所 ち ほ う さ い ば ん し ょ), viết tắt 地 裁 (ち さ い)
Summary Court 簡易 裁判 所 か ん い さ い ば ん し ょ
Quyền con người 人 権 じ ん け ん
Luật hình sự (刑法けいほう)
Tội ác 犯罪 は ん ざ い
Tấn công 強迫 き ょ う は く
Âm mưu 陰謀 い ん ぼ う
Gian lận 詐欺 さ ぎ
Kẻ giết người 殺人 さ つ じ ん
Tội ngộ sát 故 殺 罪 こ さ つ ざ い
Ngộ sát 過失 致死 罪 か し つ ち し ざ い
Trái với lời thề 偽証 ぎ し ょ う
Quấy rối tình dục セ ク シ ャ ル ハ ラ ス メ ン ト
Hãm hiếp 強姦 ご う か ん
Trộm 盗 難 と う な ん
Sự ăn trộm hàng trong tiệm 万 引 き ま ん び き
Nghi ngờ 被疑 者 ひ ぎ し ゃ
Bắt giữ 逮捕 た い ほ
Tiền thế chân 保 釈 ほ し ゃ く
Trừng trị 罰 ば つ
Bản án tử hình 死刑 し け い
Tù chung thân 終身 刑 し ゅ う し ん け い
Tù lao động khổ sai tại 懲 役 ち ょ う え き
Phạt tù không ít lao động khổ sai 禁 固 き ん こ
Thời gian tập sự 保護 観 察 ほ ご か ん さ つ
Luật doanh nghiệp
-----
Được chia sẻ từ daytiengnhatban
#tiengnhatpikane
—————————————————————
Xem nhiều tin tuyển dụng bằng công cụ tìm kiếm tin ở website www.PIKANE.com
PIKANE CỘNG ĐỒNG NHÂN SỰ TIẾNG NHẬT Ở VIỆT NAM
Email: (Hỗ trợ, tư vấn) VJP.hotro@gmail.com
Phone: 01212049149