search
location_on
apps
location_on Hồ Chí Minh apps Khác
[ĐỒNG NAI] TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ TIẾNG NHẬT N2 LƯƠNG 1200 USD

Công ty 100% vốn đầu tư của Nhật, chuyên Sản xuất sản phẩm, linh kiện cho thiết bị dùng trong bệnh viện như: giường và các bộ phận của giường, xe đẩy

Xem thêm chi tiết công việc và thông tin nhà tuyển dụng tại link sau :

http://pikane.com/bai-viet?post=20180107110114

#pikane

—————————————————————
Xem nhiều tin tuyển dụng bằng công cụ tìm kiếm tin ở website www.PIKANE.com
PIKANE CỘNG ĐỒNG NHÂN SỰ TIẾNG NHẬT Ở VIỆT NAM
Email: (Hỗ trợ, tư vấn) VJP.hotro@gmail.com
Phone: 01212049149