search
location_on
apps
location_on Hà Nội apps Phiên dịch
[HÀ NỘI] TUYỂN BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT N2

Mô tả công việc:
+ Dịch tài liệu dự án, test case từ JP -> VN và ngược lại
+ Support đội dự án trong Q&A và dịch họp trực tiếp

Xem thêm chi tiết công việc và thông tin nhà tuyển dụng tại link sau :

http://pikane.com/bai-viet?post=20180201183722

#pikanembphiendich

—————————————————————
Xem nhiều tin tuyển dụng bằng công cụ tìm kiếm tin ở website www.PIKANE.com
PIKANE CỘNG ĐỒNG NHÂN SỰ TIẾNG NHẬT Ở VIỆT NAM
Email: (Hỗ trợ, tư vấn) VJP.hotro@gmail.com
Phone: 01212049149