search
location_on
apps
location_on Hồ Chí Minh apps Khác
[ĐÀ NẴNG] TUYỂN BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT N2

Công việc chính:
- Phiên dịch phỏng vấn, phiên dịch các cuộc họp khi khách sang
- Đối ứng khách trong quá trình khách sang công tác

Xem thêm chi tiết công việc và thông tin nhà tuyển dụng tại link sau :

http://pikane.com/bai-viet?post=20180214000233

#pikanedapphiendich

—————————————————————
Xem nhiều tin tuyển dụng bằng công cụ tìm kiếm tin ở website www.PIKANE.com
PIKANE CỘNG ĐỒNG NHÂN SỰ TIẾNG NHẬT Ở VIỆT NAM
Email: (Hỗ trợ, tư vấn) VJP.hotro@gmail.com
Phone: 01212049149