search
location_on
apps
location_on Đồng Nai apps Phiên dịch
[ĐỒNG NAI] TUYỂN BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT N2 LƯƠNG 1500 USD

Công ty chuyên sản xuất bao bì bằng nhựa và nhôm như ống tuýp in laminate có tráng phủ bề mặt hoặc ống tuýp in laminate thông thường và các sản phẩm

Xem thêm chi tiết công việc và thông tin nhà tuyển dụng tại link sau :

http://pikane.com/bai-viet?post=20180213235937

#pikanednpphiendich

—————————————————————
Xem nhiều tin tuyển dụng bằng công cụ tìm kiếm tin ở website www.PIKANE.com
PIKANE CỘNG ĐỒNG NHÂN SỰ TIẾNG NHẬT Ở VIỆT NAM
Email: (Hỗ trợ, tư vấn) VJP.hotro@gmail.com
Phone: 01212049149