search
location_on
apps
location_on Hồ Chí Minh apps Khác
[HCM] TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH TIẾNG NHẬT N2 LƯƠNG 700 USD

Job Description:
- Sales to hospitals
- Visit hospitals regularly, introduce products
Yêu cầu
- Từ 22- 28 tuổi
- Tiếng nhật more than N2 level

Xem thêm chi tiết công việc và thông tin nhà tuyển dụng tại link sau :

http://pikane.com/bai-viet?post=20180213235638

#39

—————————————————————
Xem nhiều tin tuyển dụng bằng công cụ tìm kiếm tin ở website www.PIKANE.com
PIKANE CỘNG ĐỒNG NHÂN SỰ TIẾNG NHẬT Ở VIỆT NAM
Email: (Hỗ trợ, tư vấn) VJP.hotro@gmail.com
Phone: 01212049149