search
location_on
apps
location_on Hải Dương apps Nhân viên kinh doanh
[HẢI DƯƠNG] TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH 
- Lương up to $1.000, công ty đã có lượng dữ liệu lớn về khách hàng có sẵn cho nhân viên khai thác
Yêu cầu:
- CĐ/ĐH, ưu tiên TN chuyên ngành kỹ thuật về cơ khí
- Ưu tiên đã có kinh nghiệm sales kỹ thuật, CHẤP NHẬN các ứng viên TN chuyên ngành kỹ thuật đã có kinh nghiệm sales ở lĩnh vực khác hoặc đã từng làm Phát triển thị trường
- Tiếng Nhật N3 trở lên
-----------------------------------------------------
CV ứng tuyển vui lòng gửi về: quynhlt@worklink.vn hoặc langthuquynh@gmail.com, điện thoại: 0977 987 589
#pikanehdpkinhdoanh
—————————————————————
PIKANE CỘNG ĐỒNG NHÂN SỰ TIẾNG NHẬT Ở VIỆT NAM
Email: (Hỗ trợ, tư vấn) VJP.hotro@gmail.com
Phone: 0785.35.0785
Website: http://pikane.com/
Fanpage: www.facebook.com/japanese.job/